Sisupartio

”Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.”

Näin on Suomen Partiolaiset määritelleet Sisupartion vuonna 2009. Lyhyemmin Sisupartiolaisia nimitetään Sisuina ja he usein noudattavat partio-ohjelmaa, mutta sitä on yksilöity jokaiselle Sisupartiossa mukana olevalle.

Sisupartio kokoontuu joka toinen maanantai

Lisätietoja Leirisiskojen Sisupartiosta antaa: Timo ”Sönde” Sjöblom (timo.sjoblom@evl.fi)