Samoajat 15-18 vuotiaat

Samoajat ovat 15-17 vuotiaita partiolaisia.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Lippukunnassamme toimii yksi samoajaryhmä, Samovaari. Samovaari kokoontuu erillisen suunnitelman mukaan.

Samoajaluotsina toimii

Maija Salminen (masalmin@gmail.com)