Perhepartio

Perhepartio-ohjelma suunnataan alle kouluikäisille. Perhepartio kokoontuu kolmen viikon välein vaihtelevina viikonpäivinä. Toiminta tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona.

Tiedostelut Maritta ”Markka” Järveläinen (maritta.jarvelainen@gmail.com puh. 0400923519)