Perhepartio

Perhepartio-ohjelma suunnataan alle kouluikäisille. Perhepartio kokoontuu kolmen viikon välein vaihtelevina viikonpäivinä. Toiminta tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona.

Syyslukukauden 2023 ensimmäinen kokoontuminen 28.8 Helisnummen laavulla

Tiedostelut Maritta ”Markka” Järveläinen (markka.jarvelainen@gmail.com)