Aikuisena partioon

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa eikä aikaisempaa partiokokemusta tarvita.

Tässä kannattaa kertoa mahdollisimman selkeästi, millaisia tehtäviä aikuiselle löytyy lippukunnassanne. Kannattaa antaa mahdollisimman selkeitä esimerkkejä ja arvioida, kuinka paljon aikaa kyseisen tehtävän suorittamiseen kuluu aikaa. Kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan partiosanastoa, jotta myös ei partiosanastoa tunteva uusi aikuinen ymmärtää, mistä puhutaan.

Lisää mukaan myös selvät ohjeet, miten toivotte uuden aikuisen toimivan, mikäli hän haluaa tulla mukaan toimintaan tai kysyä lisätietoja.